Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD.

Ivan Žáry

 
     TypePad - Ivan Zary's blog         Facebook Ivan Zary

DOMOV

horizontal rule

bullet 
narodený v Nitre
bullet 
absolvent Univerzity Komenského, Bratislava - žurnalistika
bullet 
PhDr. Univerzita Komenského, Bratislava - česká a slovenská história z hľadiska žurnalistiky
bullet 
CSc. (PhD.), Univerzita Komenského, Bratislava - porovnania medzi žurnalizmom, esejizmom a vedou
bullet 
docent, Univerzita Komenského, Bratislava - žurnalistika/public relations
bullet 
APR - Accredited in Public Relations, Public Relations Society of America, prvý držiteľ tejto akreditácie vo východnej Európe
bullet 
začal pracovať ako žurnalista - Smena, STOP auto-moto revue - ekonomika, veda a technika, cestovný ruch - potom pôsobil ako analytik tlače v Slovenskom úrade pre tlač a informácie
bullet 
v r. 1990 bol menovaný za zástupcu, v r. 1991 za riaditeľa Tlačového a informačného odboru Úradu vlády Slovenskej republiky
bullet 
bol tiež tajomníkom Rady vlády SR pre informačnú politiku a masmédiá
bullet 
v r. 1992 založil prvú agentúru public relations na Slovensku ProPublicum, Public Relations, s.r.o.
bullet 
prednášal public relations na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, v Akadémii vzdelávania Bratislava, Akadémii reklamy a v Reklamnej akadémii Bratislava
bullet 
učiteľ Vysokej školy manažmentu v Bratislave (1997-2018)  vedúci Katedry komunikácie, marketingu a obchodu (2000-2005) Vysokej školy manažmentu (CityUniversity of Seattle, USA) Bratislava, začas člen jej vedeckej rady
bullet 
autor prvej slovenskej knihy o public relations - Public relations - Cesta k úspechu. Bratislava 1995, 130 s.
bullet 
autor prvej vysokoškolskej učebnice public relations - Public relations. Bratislava, Univerzita Komenského 1996, 116 s.
bullet 
autor prvej habilitačnej práce z oblasti public relations na Slovensku - Public relations a žurnalistika: Konflikt a harmónia záujmov. Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 1996.
bullet 
autor prvej slovenskej virtuálnej knihy o public relations - Public relations.
bullet 
školiteľ a oponent mnohých prác z oblasti public relations a marketingu
bullet 
zakladateľ Asociácie public relations Slovenskej republiky (APRSR) a jej prvý prezident   v r. 1996-1999.
bullet 
jazykové znalosti: slovenčina, čeština, angličtina, ruština, nemčina (pasívne)
bullet 
záľuby: život na vidieku, duchovný a telesný rozvoj, joga, tantra, meditácie ("Universal Studies of Emptiness"), plávanie, nordic walking, back country skiing, fitnes, bicyklovanie, hudba...
bullet 
cyklický systém sebarozvoja Františka Kassaya - Moja istá cesta k úspechu
bullet 
obľúbená krátka rozcvička - Šéfovská zostava