B

 

Literatúra je zoradená podľa abecedy. Kliknite na príslušné písmeno a otvorí sa vám osobitná stránka.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DOMOV

bullet 
BAADE, R. A. - SUNDBERG, J. O.: Identifying the Factors That Stimulate Alumni Giving. The Chronicle of Higher Education, 40, 1993, No. 6.
bullet 
BABITZOVÁ, E.: V USA si význam PR uvedomujú aj tí, ktorí za ne platia. Trend, 7, 1997, No 7, p. 13A.
bullet 
BABITZOVÁ, E.: Agentúra Observer prichádza s novým produktom na analýzu mediálnej komunikácie. Trend, 7, 1997, No 28, p. 13A.
bullet 
BABITZOVÁ, E.: Jean-Léopold Schuybroek: Rovnako ako s reklamou - imidž vždy súvisí s realitou. Trend, 7, 1997, No 47, 13A.
bullet 
BABITZOVÁ, E.: Vznikla asociácia public relations agentúr. Trend, 9, 1999, No 38, p. 13A.
bullet 
BAČIŠIN, V.: Podplácanie, donášanie, udávanie a public relations. Národná obroda, 9, 1998, No.130, p.9.
bullet 
BADARACCO, Jr. J. L.: Leading Quietly: An Unorthodox Guide to Doing the Right Thing. Cambridge. MA. Harvard Business School Press. 2002.
bullet 
BAJČAN, R. (2003) Techniky public relations aneb jak pracovat s médii. Praha : Management Press. 148 s. ISBN 80-7261-096-1
bullet 
BAKER, L.: The Credibility Factor: Putting Ethics to Work in Public Rlations. Homewood, IL, Business One Irwin 1993.
bullet 
BAKER, R. S.: Railroads on Trial. McClure´s Magazine, 26, 1906, March.
bullet 
BALDWIN Jr., W.: Bicentenary of a Classic Campaign. Public Relations Quarterly, 10, 1965, Spring.
bullet 
BALLOT, M.: Labor-Management Relations in a Changing Environment. New York, John Wiley and Sons 1992.
bullet 
BARNEY, R. - BLACK, J.: Ethics and New Media Technology. Mahwah. NJ. Lawrence Erlbaum Associates. 2002.
bullet 
BARNUM, P. T.: The Life of P. T. Barnum Written by Himself. New York, Redfield 1855.
bullet 
BARRETT, B., New PR Campaign Won´t Violate City´s Moratorium: Educational Message Abot Oil Disposal Mandated, Los Angeles Daily News, August 30, 2005, N5.
bullet 
BARRIONUEVO, A. - BAJAJ, V., At Enron Trial, 2 Sides Chart Widely Different Courses. New York Times, January 31, 2006, D1.
bullet 
BARRON, J.: Freedom of the Press for Whom? Bloomington, Indiana University Press 1973.
bullet 
BARSTOW, B. R.: An Insider´s Outside View of Public Relations. In: Precision Public Relations, ed. HIEBERT, R. E., New York, Longman 1988.
bullet 
BARTÁK, K.: Českí lobisti už dobýjajú Brusel. Moment 30.3.2001, p. 42-43.
bullet 
BARZUN, J. - GRAFF, H. G.: The Modern Researcher. 6th ed. Ft. Worth. TX. HBJ College Publications. 2002.
bullet 
BASHAM, A. L.: The Wonder That Was India. London, Sidgwick and Jackson 1954.
bullet 
BASINGER, J.: Increase in Number of Chairs Endowed by Corporations Prompts New Concerns. Chronicle of Higher Education, 1998, April 24.
bullet 
BASKIN, O.: The Profession and the Practice of Public Relations. 4th ed. New York. McGraw-Hill. 1996.
bullet 
BASKIN, O. W.: Public Relations. The Profession and Practice. 2. vyd. Dubuque, Iowa, WM. C. Brown Publishers 1988. 483 s.
bullet 
BATEMAN, J. C.: A Report on Public Relations Research. IPRA Gold Paper No 3, 1979.
bullet 
BEARD, Ch. K. - DALTON, H. J. Jr.: The Power of Positive Press. Sales and Marketing Management, January 1991.
bullet 
BEAUCAMP, T. - BOWIE, N. E. (ed.): Ethical Theory and Business. 6th ed. Upper Saddle River. NJ. Prentice Hall. 2000.
bullet 
BEBLAVÝ, M.: Kto sú najväčší slovenskí lobisti? SME, 10, 2002, No 30, p.8.
bullet 
BECKER, L. B. - KOSICKI, G. M.: Annual Survey of Enrollment and Degrees Awarded. Journalism & Mass Communication Educator, 1997, Autumn.
bullet 
BEDER, S.: Selling the Work Ethic: From Puritan Pulpit to Corporate PR. Victoria, Australia. Scribe Publications Pry Ltd. 2000.
bullet 
BEDNÁR, J.: Tlačový hovorca v ústrednej inštitúcii (v kontexte komunikačných aktivít vlády SR). Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1999. Katedra žurnalistiky. Rigorózna práca. 95 s.
bullet 
BEDNÁR, J.: Apolitickosť hovorcu vlády - áno, či nie? Stratégie, 2000, No. 6, p. 15.
bullet 
BEDNÁR, J.: Ako vzdeláva česká APRA. Stratégie, 2000, No 8, p.12.
bullet 
BEDNÁR, J.: Život praje pripraveným. Stratégie, 2000, No 9, p.12.
bullet 
BEDNÁR, J.: Internetom proti globalizácii. Stratégie, 2000, No 10, p.14.
bullet 
BELCH, G. E., BELCH, M. A. (2004). Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communications Perspective. McGraw-Hill.
bullet 
BELKOVÁ, K.: Ako sa robí PR vo svete? PR kampane budú vždy, na rozdiel od reklamných, fungovať oveľa viac lokálne, aj keď budeme súčasťou Európskej únie. Stratégie, 11, 2004, No 4, p. 15.
bullet 
BELL, Q.: The PR Business. London, Kogan Page 1991.
bullet 
BELL, S. H. - BELL, E. C.: Public Relations: Functional or Functionary? Public Relations Review, 2, 1976, No. 2.
bullet 
BELOW, P. J. - MORRISEY, G. L. - ACOMB, B. L.: The Executive Guide to Strategic Planning. San Francisco, Jossey-Bas Publishers 1987.
bullet 

BENEDIGOVÁ, M. - PLŠKO, J.: Tréning krízovej komunikácie metódou simulácie. Mnoho krízových situácií spôsobia manažéri, keď neriešia problémy včas a komplexne. Trend – príloha Poradenstvo, 15, 2005, No 21, p. 8.

bullet 

BENEDIGOVÁ, M.: ICCO Summit 2005 bude v Prahe. Už od roku 2000 je Asociácia public relations SR aktívna v medzinárodnej organizácii ICCO, ktorá združuje národné asociácie PR firiem v jednotlivých krajinách. V októbri sa uskutočnilo zasadanie ICCO v Dubline. Stratégie, 11, 2004, No 11, p. 19.

bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Trh PR rastie vďaka zvyšujúcej sa profesionalite agentúr a rastúcim požiadavkám klientov. Trend – príloha Trend top 2001 – Rok 2000 vo svete reklamy, 11, 2001, No 15, p.35.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Krízová komunikácia a príprava. Stratégie,1997, No 5, p. 13.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Umenie dostať informácie včas k správnym ľuďom. Slov. Profit, 5, 1997, No. 39, p. 7.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Efektívna komunikácia je výsledkom kvalitného know-how a znalosti komunikačných procesov. Trend, 8, 1998, No.12, p.12C.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Firemná komunikácia je jednou zo základných funkcií vrcholového manažmentu. Pridanou hodnotou poradenstva sú najmä skúsenosti. Národná obroda, 9, 1998, No.260, p.5.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Základným predpokladom spolupráce s externým konzultantom je vzájomný rešpekt. Príprava ľudských zdrojov v oblasti firemnej komunikácie. Národná obroda, 9, 1998, No.266, p.5.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Aký by mal byť manažér public relations? Stratégie, 1999, No 2, p.12.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Reputation management. Stratégie – príloha Postskriptum/Podlinkové aktivity, 2000, No 4, p.6.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Poradenstvo pri strategickej komunikácii môže priniesť vysokú pridanú hodnotu. Trend, 10, 2000, No 21, p.13C.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Dopyt po PR rastie. Trh PR v roku 2002 zaznamenal aj napriek celosvetovej recesii a menšiemu rastu v komunikačnom priemysle nárast. – Stratégie – príloha Stratégie plus – Podlinkové aktivity, 10, 2003, No 4, p. 4.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Reputáciu firmy nemožno ponechať len na PR manažéra. Externá poradenská firma pohľadom zvonku lepšie pomôže pri riadení reputácie. Trend – príloha Poradenstvo 2003, 13, 2003, No 41, p. 13.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Výzva pre PR: Bojkot globálnych značiek. PR agentúry hrajú dôležitú rolu pri obnovení dôvery spotrebiteľov voči globálnym značkám. Najväčší rozvoj a rast v PR sa očakáva v oblasti internej komunikácie a spoločenskej zodpovednosti firiem. To sú kľúčové závery októbrovej konferencie ICCO SUMMIT 2003 v Berlíne. Stratégie, 10, 2003, No 11, p. 16.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Viac strategickej komunikácie. Stratégie – príloha Podlinkové aktivity, 11, 2004, No 4, p. 4.
bullet 
BENEDIGOVÁ, M.: Zlá interná komunikácia neprospieva ani externej. Správna komunikácia pomáha vytvárať pracovné vzťahy založené na otvorenosti, vzájomnom rešpekte, lojálnosti a dôvere. Trend – príloha Poradenstvo, 14, 2004, No 19, p. 17.
bullet 

BENEŠ, M.: Uplácejí PR agentury novináře? Marketing Magazine, 2004, No 5, p. 34.

bullet 

BENKOVÁ, I.: Medzilaborce menia imidž mesta v duchu pop-artu. Hospodárske noviny, 12, 2004, No 196, p.21.

bullet 
BENKOVÁ, K.: Najvyššie ocenenie pre Media In. Stratégie, 1998, No.5, p.1.
bullet 
BENNETT, P. D. (ed.): Dictionary of Marketing Terms. 3rd ed. Lincolnwood, IL. NTC Publishing Group 1998.
bullet 
BENSIMON, H. F. - WALKER, P. A.: Associations Gain Prestige and Visibility by Serving as Experts Resources for Media. Public Relations Journal, 48, 1992, No. 2.
bullet 
BERKIN, C.: Jonathan Sewall, Odyssey of an American Loyalist. New York, Columbia University Press 1974.
bullet 
BERNAYS, E. L.: Should Public Relations Counsel Be Licensed? Printers Ink, December 25, 1953.
bullet 
BERNAYS, E. L.: Crystallizing Public Opinion. New York. Liverlight. 1961.
bullet 
BERNAYS, E. L.: Public Relations. Norman. University of Oklahoma Press. 1963.
bullet 
BERNAYS, E. L.: Biography of an Idea: Memoirs of Public Relations Counsel Edward L. Bernays. New York, Simon and Schuster 1965.
bullet 
BERNAYS, E. L. Bernays: 62 Years in Public Relations. Public Relations Quarterly. Fall 1981. p. 8.
bullet 
BERNAYS, E. L.: The Case for Licensing PR Practitioners. Public Relations Quarterly, 28, 1983, Spring, p. 32.
bullet 
BERNAYS, E. L.: The Later Years: Public Relations Insights 1956-1986. Rhinebeck, NY, H & M Publishers 1987.
bullet 
BERNAYS, E. L.: Arthur W. Page: Publisher, Public Relations Pioneer, Patriot. Tucker. GA. Anvil Publishers. 2001.
bullet 
BERNAYS, E. L.: Talk to the Rotary Club of New York on 10 February 1972. In: IPRA Review, 18, 1995, No 2, p. 29-32.
bullet 
BERNAYS FLEISCHMAN, D.: A Wife Is Many Women. New York, Crown 1955.
bullet 
BERRY, J. M. - PORTNEY, K. E. - THOMSON, K.: The Rebirth of Urban Democracy. Washington, DC, Brookings Institution 1993.
bullet 
BERTALANFFY, L. von: General Systems Theory: Foundations, Development, Applications. New York, George Braziller 1968.
bullet 
BIAGI, S.: Media/Impact. An Introduction to Mass Media. 2nd ed. Ed. Belmont, CA, Wadsworth 1992.
bullet 
BIKER, B. D. - HOVGAARD, U.: Rational Relations. The Rationality of Organisations in a Communication-Theoretical Perspective. Intern. Public Relations Rev., 17, 1994. No 1, p. 16-26.
bullet 
BISHOP, R. L.: Public Relations: A Comprehensive Bibliography. Ann Arbor: University of Michigan Press 1974.
bullet 
BISHOP, R. L. - MACKAY, L. S.: Mysterious Silence, Lyrical Scream: Government Information in World War II. Journalism Monographs, 19, 1971, May.
bullet 
BIVNIS, T.: Handbook for Public Relations Writing. 3rd ed. Chicago, NTC Business Books 1995.
bullet 
BJORNLUND, L.: Citizen Education. Management Information Service Report, 23, 1991, No. 6.
bullet 
BLACK, J. (ed.): Journal of Mass Media Ethics, 4, 1989, No. 1.
bullet 
BLACK, S.: Nejúčinnější propagace. Public relations. Grada Publishing 1994. 208 s. (Originál: BLACK, S.: The Essentials of Public Relations. London, Kogan Page 1993. 192 s.)
bullet 
BLACK, S.: The essentials of public relations.London 1993. 192 s.
bullet 
BLACK, S.: International public relations. Case studies. London 1993. 254 s.
bullet 
BLACK, T. R.: Evaluating Social Science Research. An Introduction. London, Sage Publications 1993.
bullet 
BLAŽEJ, J.: Správne odpovede pre časy kríz. Hospodárske noviny, 10, 2002, No 172, pI. Rozhovor s I. Žárym.
bullet 
BLOCK, E.: Expectations of PR: A Colloquy. Arthur W. Page Society Newsletter, 7, 1991, No. 2.
bullet 
BLOCK, E. M.: How Public Opinion Is Formed. Public Relations Review, 3, 1977, No. 3.
bullet 
BLUESTONE, B.: States May Be Making a Healthy Profit on Their Public Colleges and Universities. The Chronicle of Higher Education. 40, 1993, No. 7.
bullet 
BOATRIGHT, J. R.: Ethics and the Conduct of Business. 4th ed. Upper Saddle River. NJ. Prentice Hall. 2002.
bullet 
BODENSTEINER, C. A.: Special Interest Group Coalitions: Ethical Standards for Broad-Based Support Efforts. Public Relations Review, 23, Spring 1997, No. 1.
bullet 
BOLLES, R. N.: The 1999 What Color Is Your Parachute?: A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers. Berkeley, CA, Ten Speed Press 1998. www.tenspeedpress.com/parachute
bullet 
BOLLIER, D. - LEAR, N.: Aiming Higher: 25 Stories of How Companies Prosper by Combining Sound Management and Social Vision. new York, American Management Association 1997.
bullet 
BOLTON, R. - BOLTON, D. G.: People Styles at Work. Amacom 1996.
bullet 
BOOKS, J.W. - PRYSBY, Ch. L.: Political behavior and trhe Local Context. New York Praeger 1991.
bullet 
BOONE, L. E. - KURTZ, D. L.: Contemporary Marketing. 6. vyd. Dryden Press 1989. 700 s.
bullet 
BOORSTIN, D.: The Image. New York, Atheneum 1962.
bullet 
BOORSTIN, D. J.: The Image: A Guide to Pseudo Events in America. New York. Harper & Row. 1964.
bullet 

BORČIN, J.: Obed s lobistom? Ministri to musia zverejniť. Hospodárske noviny, 13, 2005, No 116, p. 1.

bullet 

BORČIN, J.: Honoráre pre politikov? Tí sú platení za ideály. Riaditeľ vládneho odboru boja proti korupcii Ján Hrubala v rozhovore pre HN. Hospodárske noviny, 13, 2005, No 51, p. 2.

bullet 

BORČIN, J.: Lobing vykročí z tieňa. Hospodárske noviny, 12, 2004, No 233, p. 1.

bullet 
BOROVSKÁ, E. (ed.): Almanach reklamy na Slovensku. Bratislava, Via Classis 1994. 219 s.
bullet 
BÖHMER, D.: Public relations a podniková organizačná kultúra. Žilina, MASM 1997. 27 s.
bullet 
BRACJUN, A.: Profesionálny lobizmus je prijateľnejší ako korupcia. Výrazný pokrok v potláčaní korupcie môže priniesť už vstup do Európskej únie. Trend, 11, 2001, No 25, p.27A.
bullet 
BRAUN-HÖLLER, A.: Marketing a PR pro ženy. Praha : Grada Publishing 2005. 134 s.
bullet 
Briefings: Campus CEOs Say Public Relations´ Role Will Increase. Public Relations Journal, 47, 1991, No. 8.
bullet 
BRINSON, J. D. - RADCLIFFE, M. F. 2004. Internet Law and Business Handbook. Port Huron, MI : Ladera Press, 2004.
bullet 
BROCK, T. C. - SHAVITT, S.: Persuasion: Psychological Insights and Perspectives. Chicago. Allyn & Bacon. 1999.
bullet 
BRODY, B.: Ethics and Its Applcations. New York, Harcourt Brace Jovanovich 1983.
bullet 
BRODY, E. W. - STONE, G. C.: Public Relations Research. New York, Praeger Publishers 1989.
bullet 
BRODY, R. A.: Assessing the President: The Media, Elite Opinion, and Public Support. Stanford, CA, Stanford University Press 1991.
bullet 
BROOKS, B. S. - KENNEDY, G. -MOEN, D. R. - RANLY, D.: News Reporting and Writing. 3rd ed. New York, St. Martin´s Press 1988.
bullet 
BROOKS, J.: Telephone: The First Hundred Years. New York, Harper and Row 1976.
bullet 
BROOM, G. M.: Coorientational Measurement of Public Issues. Public Relations review, 3, 1977, No. 4.
bullet 
BROOM, G. M.: A Comparison of Sex Roles in Public Relations. Public Relations Review, 8, No. 3, 1982.
bullet 
BROOM, G. M. - COX, M. S. - KRUEGER, E. A. - LIEBLER, C. M. The Gap between Professional and Research Agendas in Public Relations Journals. Public Relations Research Annual, 1, 1989, p. 141-54.
bullet 
BROOM, G. M. - DOZIER, D. M.: Advancement for Public Relations Role Models. Public Relations Review, 12, 1986, No. 1, Spring, p. 37-56.
bullet 
BROOM, G. M. - DOZIER, D. M.: Using Research in Public Relations. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall 1990.
bullet 
BROOM, G. M. - DOZIER, D. M.: Using Research in Public Relations: Applications To Program Management. Upper Saddle River. NJ. Prentice Hall, 1996.
bullet 
BROOM, G. M. - LAUZEN, M. M. - TUCKER, K.: Public Relations and Marketing: Dividing the Conceptual Domain and Operational Turf. Public Relations Review, 17, Fall 1991, No. 3 .
bullet 
BROOM, G.M. - SMITH, G. D.: Testing the Practitioner´s Impact on Clients. Public Relations Review, 5, No. 3, 1979, p. 47-59.
bullet 
BROOM, G. M. - TUCKER, K.: An Essential Double Helix. Public Relations Journal, 45, No. 11 (November 1989).
bullet 
BROSIUS, H.-B. - KEPPLINGER, H. M.: Beyond Agenda-Setting: The Influence of Partisanship and Television Reporting on the Electorate´s Voting Intensions. Journalism Quarterly, 69, 1992, No. 4.
bullet 
BROWN, D.: Speech to American Business Communicators Association. San Diego, CA, December 30, 1976.
bullet 
BROWN, D. H.: Government Public Affairs - Its Own Worst Enemy. Public Relations Quarterly, 26, Spring 1981.
bullet 
BRUCE, A. - LANGDON, K.: Riadenie projektu. Bratislava, Slovart 2003. 72 s.
bullet 
BRUNI, F., Pope Tells Crowd of "Shame" Caused by Abusive Priests. New York Times, July 29, 2002, A1-8.
bullet 
BRUNING, J. L. - KINITZ, B. L.: Computational Handbook of Statistics. 3rd ed. Glenview, Il, Harper Collins Publishers 1987.
bullet 
BUCHHOLZ, R. A.: Principles of Environmental Management: The Greening of Business. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall 1993.
bullet 
BUCKLEY, W.: Sociology and Modern Systems Theory. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall 1967.
bullet 
BUCKLEY, W. F.: Haut Boat. Forbes FYI, March 16, 1992.
bullet 
BUDD, J. F. Jr.: Ethical Dilemmas in Public Relations - A Pragmatic Examination. IPRA Gold Paper No 8, 1991.
bullet 
BUDD, J. F. Jr.: Street Smart Public Relations. Lakesville, CT, Turtle Publishing Co. 1992.
bullet 
Buď pripravený! Som pripravený! Stratégie a spôsoby mediálnej komunikácie pri prezentácii riešenia problému roku dvetisíc. Hospodárske noviny 7.10.1999, s. K-8.
bullet 
Bude PR potřeba? Strategie, 1997, No 7, p. 13.
bullet 
BUDINSKÁ, H.: Som vďačná, že ma doba prinútila hľadať si iné uplatnenie. Eva Sisková, public relations Slovenskej sporiteľne, a.s. Národná obroda, 9, 1998, No.227, p.13.
bullet 
BUGLIARELLO, G.: Telecommunities: The Next Civilization. The Futurist, 31, 1997, No. 5.
bullet 
BUREŠ, I. (2009) 10 zlatých pravidel prodeje. Prodávat je snažší než dávat. 8. vyd. Praha: Management Press. 144 s. ISBN 978-80-7261-212-3
bullet 
BUREŠ, I. (2004) Jak úspěšně řídit prodejní tým. 3. rozšíř. vyd. Praha : Management Press. 144 s. ISBN 80-7261-109-7
bullet 
BUREŠ, I. a LOPUCHOVSKÁ, V. (2007) Zlatá pravidla vyjednávání nejen v obchodě a podnikání. Praha : Management Press. 128 s. ISBN 978-807261-172-0
bullet 
BUREŠ, I. a ŘEHULKA, P. (2006) 10 zlatých pravidel péče o zákazníka aneb CRM v digitálním věku. Praha : Management Press. 160 s. ISBN 80-7261-149-6
bullet 
BURGER, Ch.: How to Meet the Press. Harvard Business Review, July-August 1975.
bullet 
BURGER, Ch.: Phony Communication Is Worse Than none at All. Arthur W. Page Society Hall of Fame induction speech. Amelia island, FL, September 23, 1992.
bullet 
BURGOON, M.: Messages and Persuasive Effects. In: Message Effects in Communication Science: Sage Annual Review of Communication Research, 17. ed. BRADAC, J. J. Newbury Park, CA, Sage Publications 1989.
bullet 
BURSON, H.: A Decent Respect to the Opinion of Mankind. Speech delivered at the Raymond Simon Institute for Public Relations (Burson-Marsteller, 866 Third Avenue, New York, NY 10022), March 5, 1987.
bullet 
BURSON, H.: Beyond PR: Redefining the Role of Public Relations. 29th Annual DIstinguished Lecture of the Institute for Public Relations Research and Education, Inc. New York, October 2, 1990.
bullet 
Burson Hailed as PR´s No. 1 Influential Figure. PR Week. October, 18, 1999. p. 1.
bullet 
BURÁK, E.: Náklady na lobing daňové úrady zrejme vyčiarknu. Zákon, ktorý by upravoval postavenie lobistov, zatiaľ na Slovensku chýba. Trend, 11, 2001, No 42, p.20A.
bullet 
Business Is Still in Trouble. Fortune, 39, 1949, May.
bullet 
Business Periodicals Index (BPI). New York, H. W. Wilson Company.

Periodiká

bullet 
Broadcasting - 1735 DeSales Street, N. W., Washington, DC 20036.

Literatúra je zoradená podľa abecedy. Kliknite na príslušné písmeno a otvorí sa vám osobitná stránka.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DOMOV